Krátkodobé nebo dlouhodobé vízum při práci v ČR

Chce-li cizinec v tuzemsku pracovat, musí na to mít příslušné povolení. Jde o krátkodobé či dlouhodobé vízum. Co je pro oba tyto doklady charakteristické?

Dlouhodobé pracovní vízum

Dlouhodobá víza se obecně udělují v okamžiku, kdy žadatel plánuje pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. Žádat o ně může na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

V současné době již, pozor, nadále není možné žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání. Tento typ povolení byl nahrazen zaměstnaneckou kartou. Toto opatření nabylo platnosti v roce 2014.


Mimořádné pracovní vízum

Coby vízum za účelem pracovním se konkrétně v této kategorii udílí mimořádné pracovní vízum. Jak uvádí ministerstvo vnitra, Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze za podmínek stanovených nařízením vlády č. 291/2019 Sb., které bylo vydáno s účinností do 31. prosince 2022.

Vízum je na základě tohoto nařízení možno vydat pouze pro vybrané druhy prací ve stanovených sektorech zařazených v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

  • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • 02 Lesnictví a těžba dřeva
  • 10 Výroba potravinářských výrobků
  • 11 Výroba nápojů

Vyžaduje se rovněž, aby sám žadatel o vízum i jeho zaměstnavatel byli účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci ministerstva zemědělství.

V současné době se jedná primárně o program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny. Ten navazuje na dřívější projekt Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny a umožňuje pokračovat v získávání pracovníků z Ukrajiny za podobných podmínek.

Dlouhodobé vízum za účelem sezonního zaměstnání

Na dlouhodobé vízum může být rovněž navázáno tzv. sezónní zaměstnání. Jedná se o zaměstnání ve smyslu činnosti závislé na ročním období, tedy činnosti vázané na určitou roční dobu podle opakující se události nebo typu události na základě sezónních podmínek, v jejichž průběhu jsou potřeby, pokud jde o pracovní sílu, podstatně větší než u běžného typu činností.


Ministerstvo práce a sociálních věci stanovuje vyhláškou seznam odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období. Konkrétně se jedná o vyhlášku Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb.

Krátkodobé pracovní vízum

Krátkodobé vízum obecně opravňuje svého majitele k pobytu v rámci Schengenského prostoru v délce trvání maximálně 90 dnů.

Tuzemské ministerstvo zahraničí prostřednictvím svého webu uvádí konkrétně, že vyřízení žádosti o schengenské vízum za účelem zaměstnání obvykle trvá 10 pracovních dnů, u zvláště složitých případů do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Zájemce si může rovněž podat žádost o krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, jak je uvedeno výše.

Krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

Zájemce si může podat žádost o krátkodobé vízum, chystá-li se v Česku pracovat anebo bude-li na území republiky plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťované společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.

Chcete vědět víc nebo pomoci se zřízením některého z výše uvedených víz pro cizince? Kontaktujte nás na stránkách – IRSCzech.com

Publikováno: 29. 11. 2023

Kategorie: Podnikání

Autor: Marie Mojžíšová