Investici do nemovitosti může zkomplikovat věcné břemeno

Investice do nemovitostí jsou v současné době velmi oblíbené, protože poskytují relativně stabilní výnosy a mají vysokou hodnotu. Nicméně, investice do nemovitostí mohou být velmi komplikované a náročné, zejména pokud jsou na nemovitosti věcná břemena.

Co je věcné břemeno?

Věcná břemena jsou právní úpravy, které omezují vlastnické právo majitele nemovitosti. Mohou být vytvořena na základě dohody mezi majitelem nemovitosti a jinou stranou, jako například věřitelem, nebo mohou být stanovena zákonem. Věcná břemena mohou omezovat vlastnické právo majitele například v tom, že na nemovitosti nesmí být vystavěny další stavby, nebo že nemovitost musí být využívána pouze k určitému účelu.

Jak vám může věcné břemeno komplikovat život?

Věcná břemena mohou být velmi problematická pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitostí. Pokud majitel nemovitosti nezná veškerá věcná břemena, která na nemovitosti jsou, může to mít pro investici velké důsledky. Například pokud na nemovitosti existuje věcné břemeno, které omezuje možnost využití nemovitosti pro určitý účel, může to mít vliv na možnost získání financování pro projekt.

Dalším problémem mohou být náklady spojené s věcnými břemeny. Pokud na nemovitosti existuje věcné břemeno, které musí být splněno, majitel nemovitosti může být nucen platit pravidelné poplatky nebo náklady na údržbu nemovitosti, aby se zajistilo splnění tohoto věcného břemena.

Investoři by měli být velmi opatrní, pokud chtějí investovat do nemovitostí s věcnými břemeny. Je důležité získat veškeré informace o věcných břemenech, které na nemovitosti jsou, a zvážit jejich vliv na investici. Pokud je to možné, měli by se investoři poradit s odborníkem, jako je právník nebo realitní agent, kteří mohou pomoci při vyhodnocování rizik a výhod spojených s věcnými břemeny.

Publikováno: 25. 02. 2023

Kategorie: Finance

Autor: Denisa Vodenková