Jak bezpečně skladovat hořlavé látky ve skladech?

BOZP a PO jsou dva obrovské obory, které toho zahrnují spoustu. Není to jenom o dodržování pravidel vedoucích k bezproblémovému pracovnímu výkonu, aniž by došlo k ohrožení zdraví. Je to také o bezpečném skladování hořlavých látek ve skladech. Zejména skladování hořlavin musí být podmíněno několika pravidly, se kterými případně pomůže firma Extéria, která se na BOZP a PO zaměřuje a o které se dočtete v řadě referencích a recenzích na internetu.

Nesprávné a nebezpečné skladování hořlavých látek by mohlo vést k hrozným scénářům. Mluvíme například o zruinování vaší provozovny nebo poškození strojů a zařízení. A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že nebezpečným skladováním hořlavých látek ohrožujeme lidské životy či životní prostředí.

Abyste se vyhnuli všem rizikům a zároveň abyste skladovali hořlavé látky podle platných předpisů a zákonů, je třeba dodržovat několik pravidel. Vybrali jsme ty nejdůležitější z nich, ale samozřejmě je seznam daleko delší a rozsáhlejší.

Rozčleňte skladovací prostory

To nejdůležitější je rozčlenění skladovacích prostor, a to konkrétně do takzvaných skladovacích úseků. V praxi lze brát za požární úsek každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu. Je jím například skladovací hala s regály nebo podobný prostor.

Využívejte protipožární kontejnery

Do čeho se vyplatí investovat, tak jsou protipožární kontejnery, které se dnes dají zakoupit v mnoha rozměrech a velikostech. Je vhodné je pořídit o každého požárního úseku, abyste tím pádem eliminovali možné riziko vzniku nebezpečí.

Hlavně vše popisujte

Aby nedocházelo k nehodám nebo nepředvídatelným a škodu páchajícím náhodám je zapotřebí všechno pořádně popisovat. Kde máte uskladněnou tu či onu látku? Jak to, že jsou tyto dvě látky spolu, když spolu být nemají? A co se v jakém požárním úseku nachází?

Publikováno: 01. 10. 2020 / Aktualizováno: 25. 06. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková