Práce na dohodu

Práce je v dnešní době doslova nutností, jelikož jedině tak se dají vydělat peníze. Konkrétní výkon nemusí být spojený jenom s klasickou pracovní smlouvou. Nic výjimečného není ani práce na dohodu. Jakou má charakteristiku?

Dohoda o provedení práce

Když se mluví o pojmu práce na dohodu, tak se myslí takzvaná dohoda o provedení práce. Jedná se o alternativu klasické smlouvy, která je velmi často využívána u krátkodobých prací, jako jsou třeba různé brigády. V porovnání s pracovní smlouvou je především výrazně jednodušší na celkové sepsání, stejně jako zde odpadá mnoho povinností, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany samotného zaměstnance.

Má své limity

Jelikož práce na dohodu má být skutečně hlavně krátkodobá a nemělo by docházet k nahrazování klasické pracovní smlouvy, jsou s ní spojené pevně dané limity. Daný limit je nastavený na 300 hodin ročně, a to u jednoho zaměstnavatele. Více se na u jedné firmy na dohodu odpracovat nedá. Na druhou stranu není problém pracovat během roku u více zaměstnavatelů, a u každého z nich mít dohodu sepsanou. To ničemu neodporuje.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním?

Záleží na výši příjmu, který zaměstnanci za odvedený výkon náleží. Pokud je jeho hodnota pod 10 000 Kč měsíčně, tak za něho zaměstnavatel sociální ani zdravotní pojištění odvádět nemusí. Tato povinnost se ho týká až ve chvíli, kdy by došlo k navýšení mzdy, která by během měsíce překročila právě tuto sumu.

Příznivá i s ohledem na daňové zatížení

Klasická daň z příjmu je ve výši patnácti procent. To platí u běžné pracovní smlouvy, stejně jako u dohody. Jelikož ta je často využívána právě u studentů, musíme dodat, že ti mají možnost podepsat takzvanou „růžovku“. Tedy prohlášení, díky kterému se lze zdanění jejich příjmu jednoduše vyhnout. To je plus jak pro ně, tak je to plus pro zaměstnavatele.

Publikováno: 11. 09. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková