Fyzická osoba a právnická osoba - jaký je v tom rozdíl?

V mnoha textech, článcích a zákonech o podnikání se zmiňuje právnická osoba a fyzická osoba. Jaký je mezi těmito osobami rozdíl? Začínající podnikatel se s těmito termíny může setkat poprvé a tak si v tomto článku řekneme o základních informacích o fyzické a právnické osobě. Fyzická osoba - to je běžný občan, který vystupuje sám za sebe, nereprezentuje žádnou organizaci. Pro běžný občan podnikat, bude podnikat jako fyzická osoba - živnostník či OSVČ. Fyzická osoba získává způsobilost k právním úkonům dovršením dospělosti, tedy zletilostí. Tip: přečtěte si kdo je živnostník a kdo ne, a co je živnost. Právnická osoba - tímto spojením se rozumí organizace, která byla vytvořena na nějaký účel. Může to být organizace, která podniká (podnikatelský subjekt), například společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), nadace, státní organizace, banka, ministerstvo, obec apod. Základní rozdíl je v tom, že fyzická osoba se jednoduše narodí a právnická osoba se musí zřídit a vzniknout. Na zřízení právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo zakládací listina, případně jiná právní skutečnost. Pro různé typy právnických osob jsou různé právní předpisy. V podnikání spočívá základní rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou v tom, že fyzická osoba ručí za své případné neúspěchy v podnikání celým svým majetkem. Tip: přečtěte si výhody a nevýhody živnosti versus s.r.o. Právnické osobě je při vzniku přiděleno IČO - identifikační číslo organizace. Pokud začne podnikat fyzická osoba, stává se podnikům a také jí bude přiděleno IČO.

Publikováno: 22. 01. 2018

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková