Platové třídy ve státní sféře

Kdo je zaměstnaný u soukromé firmy, je jeho plat takový, jaký si domluví a vyjedná – s ohledem na zákonnou minimální mzdu. Jinak je tomu v případě zaměstnání u států. Zde jsou základem platové třídy ve státní sféře. Jak vypadají a kolik peněz lze brát?

Platové třídy ve státní sféře se liší vzděláním

Nejprve se na platové třídy ve státní sféře podívejme z pohledu vzdělání, což je jeden ze základní a jasných pohledů, které lze realizovat. Pokud se podíváme na počet hlavních tříd, tak je jich celkem šestnáct. První dvě třídy jsou spojeny jenom se základním vzděláním. Následuje výuční list, střední vzdělání, až různé stupně vzdělání vysokoškolského. Ten nejvzdělanější zaměstnanec pochopitelně spadá do šestnácté platové třídy.

Roli hrají i takzvané platové stupně

Že je to s platy ve státní sféře poměrně složité, to ukazuje fakt, že do konkrétní platové třídy vás zařadí nejenom vzdělání, ale také vaše práce spojené s konkrétní pozicí. Díky ní se dostáváte na konkrétní platový stupeň. Těchto stupňů je celkem sedem sedm a platí, že nejnižší, tedy první stupeň je spojený s nejkratší praxí a nejnižším ohodnocení, zatímco stupeň číslo sedm naopak s tím nejvyšším. Dané výše v jednotlivých stupních se mohou i měnit, v závislosti na novelizacích zákonů, které se týkají právě platových tříd, do kterých konkrétní zaměstnanci spadají.

Jak se výše platu počítá?

Zajímají vás konkrétní informace o tom, jak se výše platu ve státní sféře počítá? Nejprve dojde k tomu, že je bráno v potaz vaše vzdělání. To znamenám, že vám náleží plat odpovídající třídě, do které spadáte. Následně je připočítána i praxe, čímž už se dostáváte na konkrétní platový stupeň, který kombinuje obě dvě věci. Samozřejmě postupem času se může výše příjmu měnit. Tedy růst, a to s ohledem na možnost doplňování vzdělání a pochopitelného získávání praxe.

Publikováno: 23. 10. 2017

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková