Jak postupovat při pracovním úrazu

je léto nebo zima, ať se nacházíme ve skladu nebo na stavbě, na každém pracovišti může dojít k pracovnímu úrazu, který je zaměstnavatel povinen řešit. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, kterou utrpěl zaměstnanec, a to vlivem vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů. Pozor! Pracovním úrazem se nerozumí úraz, ke kterému došlo mimo pracovní dobu, během zaměstnanecké pauzy nebo například při cestě ze zaměstnání. Jako pracovní úraz se hodnotí úraz, ke kterému došlo pouze při zmiňovaném plnění pracovních úkolů.

Když je již vysvětleno, co je a co není pracovní úraz, nabízí se otázka, jak postupovat při pracovním úrazu. Zaměstnavatelé samozřejmě vědí, že musí mít vyřešené BOZP, s čímž pomůže firma Extéria, ale jak postupovat konkrétně při pracovním úrazu, to už řada podnikatelů neví.

Co se musí udělat ze všeho nejdříve

Dřív, než dojde k ohlášení úrazu, což je samozřejmě jeden z neodkladných kroků při pracovních úrazech, musí se nejdříve udělat neodkladné věci. Tím se myslí například poskytnutí první pomocí nebo například provedení opatření, jež vedou k zabránění vzniku dalších škod na zdraví nebo majetku. Druhým neodkladným krokem je zajištění místa úrazu. Je velice důležité, aby všechno zůstalo v původním stavu, případně aby se zdokumentovaly změny, ke kterým došlo při vyšetřování příčin a podobně.

A až teprve potom přichází ta pravá doba na ohlášení úrazu. Úraz se musí ohlásit bez zbytečného dalšího odkladu. Kontaktovat se musí jak státní zástupce nebo územně příslušný útvar Policie České republiky, tak samozřejmě příslušný odborový orgán a zdravotní pojišťovna zaměstnance.

Jak dál postupovat při pracovním úrazu?

Dalším krokem, který je třeba podniknout, pokud dojde k pracovnímu úrazu, je vyšetřit příčiny, případně okolnosti, které vedly k vzniku pracovního úrazu. Vždy se tento krok vykonává společně s daným zaměstnancem, pokud mu to samozřejmě jeho zdravotní stav dovoluje. Zároveň musí být přítomen i příslušný odborový orgán.

Publikováno: 30. 07. 2020

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková