Využití NLP u zaměstnanců

Neurolingvistické programování vzniklo v 70. letech minulého století jako psychoterapeutická metoda. Techniky NLP ovšem byly tak mocné, že si jich časem začala všímat i jiná odvětví. Dnes je s úspěchem používají sportovní kouči, obchodníci nebo třeba běžný management ve firmách.

NLP metoda má opravdu široké využití. Její principy můžete aplikovat na spoustu lidských činností.

Kde NLP ve firmách pomáhá?

Jednoduše tam, kde je potřeba se domluvit. Zaměstnanci musí fungovat v týmu. Někdo je musí vést. I tam, kde týmová práce zdánlivě chybí, probíhají reporty a alespoň základní komunikace s nadřízeným.

V pracovním prostředí spolu kooperují lidé, kteří obvykle řeší nějaký společný problém. Případně jsou součástí složitých procesů. Schopnost jednoznačné komunikace je pro úspěch projektu stěžejní. Když takovým zaměstnancům poskytnete vhodný kurz NLP, vylepšíte každý jednotlivý článek firemního řetězce.

Profese, které ze strategií NLP těží nejvíce

Když pomineme fakt, že každý zaměstnanec dokáže díky technikám neurolingvistického programování vylepšit své komunikační dovednosti a přinese tak prospěch celé společnosti, můžeme obrátit svou pozornost k profesím, kterým vzdělávání v tomto směru přinese nejvíce. V rámci firemní hierarchie to je rozhodně vyšší a střední management. Zaměstnanci na takových strategicky významných pozicích budou se správným výcvikem schopní mnohem lépe řídit další celky a efektivně zadávat i kontrolovat důležité pracovní úkoly.

Další významné uplatnění nacházejí techniky na poli lidských zdrojů. Pracovníci těchto oddělení dokáží s pomocí technik NLP efektivněji motivovat zaměstnance, tmelit týmy i řešit případné spory.

Posuňme se nyní od konglomerátů a korporátů k menším společnostem, organizacím a podnikatelům poskytujícím své služby dalším lidem. Efektivní a účinné komunikační strategie jsou klíčovou dovedností pro spoustu z nich. Terapeuti a kouči svým působením přímo ovlivňují nastavení klientů. Kromě terapeutické pomoci vlastním příkladem ukazují lidem, jak zkvalitňovat svůj život a dosahovat úspěchů v různých oblastech.

Pracovníci pomáhajících profesí díky znalosti technik NLP dokážou zdokonalit svou práci s klientem. Ať už vyznávají jakýkoliv terapeutický směr. Neurolingvistické programování je totiž koncept, který pomáhá lidem lépe porozumět sobě i ostatním. Bez ohledu na další použité techniky.

No a v neposlední řadě - učitelé. Ti potom dokonce svým vlastním příkladem pozitivně ovlivňují další generaci. Být dobrým učitelem je rozhodně velká zodpovědnost. Vlastní osobní růst je přímo nutností. Zahrnutí NLP technik do učitelské praxe je vždy žádoucí. Při učení nejde totiž jen o memorování informací, ale především o vedení kolektivu dětí na cestě za poznáním.

Opravdu pro každého?

Dá se říct, že ano. Z nabytých znalostí bude opravdu prosperovat každý. Osobní rozvoj je důležitý na všech pracovních pozicích. U výše zmíněných profesí však bude mít jejich znalost terapeutických praktik významný vliv i na ostatní.

Publikováno: 02. 11. 2021 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková