Účelem norem ISO je zlepšování kvality, bezpečnosti a efektivity v organizacích

Normy ISO jsou souborem mezinárodně uznávaných standardů, které pomáhají organizacím ve všech oborech a odvětvích usnadnit a zlepšit jejich výkon. Jsou vytvářeny s cílem zlepšit kvalitu výroby, produktů a služeb, stejně jako ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.

ISO 9001 - Systém řízení jakosti

ISO 9001 je jedna z nejznámějších norem ISO, která se týká systému řízení jakosti. Daná norma poskytuje rámec pro řízení kvality ve všech oblastech, včetně plánování, procesů, kontrol a zlepšování. Norma ISO 9001 je založena na principu neustálého zlepšování, který pomáhá organizacím zvyšovat účinnost a efektivitu.

ISO 45001 - Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001 je nová norma ISO pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma vychází z dřívější normy OHSAS 18001 a poskytuje organizacím rámec pro správu a minimalizaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Norma ISO 45001 pomáhá organizacím zlepšit výkonnost a bezpečnost při práci a minimalizovat rizika, která mohou mít negativní dopad na pracovníky a organizaci jako celek.

Jakým firmám se do certifikace vyplatí investovat?

Normy ISO mohou mít přínos pro různé typy a velikosti firem a organizací v různých odvětvích. Některé z hlavních skupin, které by mohly získat přínosy z implementace norem ISO, jsou následující:

1. Malé a střední podniky

Normy ISO mohou pomoci malým a středním podnikům zlepšit své procesy, zvyšovat účinnost a zlepšovat kvalitu svých výrobků nebo služeb. Implementace norem ISO může také pomoci firmám při získávání nových zákazníků a rozšiřování svého podnikání.

2. Výrobní a průmyslové firmy

Konkrétně normy ISO 9001 a 14001 mohou být pro výrobní a průmyslové firmy velmi užitečné, protože se soustředí na zlepšení kvality, minimalizaci rizik a ochranu životního prostředí. Tyto normy mohou pomoci firemním procesům být efektivnější a produktivnější.

3. Společnosti v oblasti služeb

Normy ISO mohou být užitečné pro společnosti v oblasti služeb, jako jsou banky, pojišťovny nebo konzultační firmy. Implementace norem ISO může pomoci zlepšit kvalitu poskytovaných služeb, minimalizovat rizika a zlepšit vztahy se zákazníky.

4. Firmy s mezinárodním působením

Normy ISO jsou mezinárodně uznávané standardy, což znamená, že implementace normy ISO může pomoci firmě s mezinárodním působením usnadnit obchodní vztahy se zákazníky a partnery v různých zemích.

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že normy ISO mohou být užitečné pro organizace všech velikostí a odvětví, pokud se snaží zlepšit své procesy, minimalizovat rizika a zvyšovat účinnost a efektivitu svých operací. Mají mnoho přínosů a významu pro organizace, které se snaží zlepšit svůj výkon a získat uznání v očích zákazníků a obchodních partnerů.

Publikováno: 22. 02. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Denisa Vodenková